PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY UNIJNE

 

Firma realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

III Oś priorytetowa: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

 

Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

 

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów o niezwykłej precyzji kontroli uziarnienia

 

Cel projektu: Celem projektu jest budowa w pełni zintegrowanego zakładu, składającego się z następujących elementów:

- zakładu przeróbczego,

- węzła betoniarskiego

 

Planowane efekty: wdrożenie nowej technologii produkcji optymalnej mieszanki kruszyw (OMK).

 

Wartość projektu: 18 679 480,00 zł

Dotacja: 6 000 000,00 zł

Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszej firmie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy sp. j. i Sanbet Development sp. z o.o. sp. k. w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego oraz w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy sp. j. i Sanbet Development sp. z o.o. sp. k. drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres e- mail.

Zapisz