Zasady zrównoważonego rozwoju - Grupa Sanbet

Zasady zrównoważonego rozwoju

czyli sukces i innowacyjność

Dla prawidłowego zrozumienia, czym jest "Zrównoważony Rozwój", kluczowe są dwa pojęcia:

podstawowa POTRZEBA <=> OGRANICZENIE możliwości do zaspokojenia potrzeb

a zatem Zrównoważony Rozwój to ROZWÓJ, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W języku potocznym pojęcie to zyskuje w zależności od kontekstu nieco inne znaczenia: często używane jest jako synonim zachowań „proekologicznych”, zaś w środowiskach biznesowych jest utożsamiane z sukcesem i innowacyjnością. Grupa SANBET koncentruje się nie tylko na aspektach działalności gospodarczej, ale także na działaniach PRO EKO.

 

CEL i ZOBOWIĄZANIA:

Budownictwo jest niezmiernie istotnym obszarem w koncepcji „Zrównoważonego rozwoju" z punktu widzenia rezultatu, jaki wywiera w postaci trwałych skutków w środowisku. Ze względu na wielkość i różnorodność czynników, wpływających na to zjawisko, wyodrębniono trzy główne obszary, na których należy skoncentrować się przy planowaniu skutecznej strategii osiągnięcia Zrównoważonego Rozwoju. Są to:
  • ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m. in. ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii)
  • wzrost gospodarczy
  • sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających oraz rozwój społeczny

 

DZIAŁANIA:

Działania ukierunkowane na strategię "Zrównoważonego Rozwoju" w budownictwie wiążą się z:
  • obniżeniem zapotrzebowania na energię i zużycia surowców w całym procesie
  • powstawania i istnienia obiektów budowlanych
  • zwiększeniem trwałości wyrobów i przedłużenie okresu użytkowania obiektów
  • utylizacją wtórnych materiałów i elementów budowlanych
  • minimalizacją wszelkich zniszczeń środowiska naturalnego (wszechstronna ochrona terenów, oszczędzanie przestrzeni w procesie budowlanym, pozbawiony ryzyka powrót materiałów do naturalnego środowiska)

Zapisz

Zapisz

Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszej firmie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy sp. j. i Sanbet Development sp. z o.o. sp. k. w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego oraz w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy sp. j. i Sanbet Development sp. z o.o. sp. k. drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres e- mail.

Zapisz