Napisz do nas

Beton - Producent Wrocław - Grupa Sanbet

Beton

beton zwykły i specjalny

BETONY ZWYKŁE TOWAROWE
Beton zwykły wytwarza się z: kruszywa grubego, piasku, cementu i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Służy on jako materiał do wykonywania elementów konstrukcyjnych, pomocniczych i nie konstrukcyjnych. Gęstość objętościowa betonów towarowych wynosi od 2 000 do 2 600 kg/m3. Klasy wytrzymałości:

 • beton C8/10
 • beton C12/15.
 • beton C16/20
 • beton C20/25
 • beton C25/30
 • beton C30/37


BETONY SPECJALNE

Beton o ściśle określonych właściwościach. Nazwa betonu specjalnego określa jego przeznaczenie lub główną właściwość.

 • betony drogowe

Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

 • betony mostowe 

Służą do budowy obiektów budownictwa komunikacyjnego. Betony te z uwagi na stawiane im wysokie wymagania wykonuje się przy użyciu najwyższej jakości cementów, domieszek oraz kruszyw łamanych.

 • betony architektoniczne

Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa oraz bardzo „gładka” powierzchnia.

 • betony wodoszczelne

Wodoszczelność oferowanego betonu: od W2 do W12.

 • betony chude

Popularnie nazywane „chudziakami”. Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod betony konstrukcyjne.

 • betony ciężkie

Betony te służą do wykonywania obiektów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem. Gęstość objętościową tych betonów wynosi > 2600 kg/m3.

 • betony lekkie

Betony przeznaczone do wykonywania lekkich konstrukcji betonowych. Pozwalają na znaczne obniżenie masy konstrukcji. Gęstość objętościową tych betonów wynosi od 800 do 2 000 kg/m3.

 • fibrobetony posadzkowe

Betony posadzkowe wykonuję się obecnie przy użyciu włókien stalowych oraz polipropylenowych. Włókna te zmniejszają skurcz plastyczny, zapobiegają tworzeniu się mikrospękań, ograniczają powstawanie rys skurczowych, poprawiają wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz zwiększają betony hydrotechniczne i wodoszczelneodporność betonu na ścieranie. Dodatkową zaletą fibrobetonów jest ich wykonywanie na węźle betoniarskim, co z kolei powoduje zmniejszenie nakładów pracy na placach budów. Betony te mają zastosowanie do wznoszenia obiektów hydrotechnicznych oraz wszędzie tam gdzie wykonywany element konstrukcyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wodą. Betony hydrotechniczne i wodoszczelne uzyskuje się dzięki precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu.

 • betony wysokiej wytrzymałości BWW

Beton o wytrzymałości na ściskanie od 100 do 120 MPa. Znajdują zastosowanie tam gdzie wytrzymałość betonów zwykłych okazuje się niewystarczająca.

 • betony samozagęszczalne SCC (Self Compcting Concrete)

Są to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością frakcji pylastej. Pozwalają na bardzo szczelne wypełnienie szalunków bez konieczności wibrowania. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem najnowszej generacji dodatków i domieszek.

 • pianobetony

Pianobeton jest odmianą betonu lekkiego. Wytwarza się go poprzez dodanie środka pianotwórczego do zaprawy cementowej.

 • betony mostowe UTMB

Służą do budowy wszelkiego rodzaju obiektów budownictwa komunikacyjnego. Są to betony wyprodukowane na bazie ultra trwałych grysów granitowych o przedłużonej użyteczności o kilkaset lat od dotychczas projektowanych.

 • ultratrwały beton mostowy UTMB C30/37
 • ultratrwały beton mostowy UTMB C35/45
 • ultratrwały beton mostowy UTMB C40/50
 • ultra trwałe betony drogowe UTBD

Służą do budowy wszelkiego rodzaju nawierzchni drogowych. Są to betony wyprodukowane na bazie ultra trwałych grysów granitowych, których 

zastosowanie radykalnie zwiększa trwałość oraz okres eksploatacji dróg.

 • ultratrwały beton drogowy UTBD C30/37
 • ultratrwały beton drogowy UTBD C35/45
 • ultratrwały beton drogowy UTBD C40/50
 • nano betony posadzkowe IFNC

Jest to beton posadzkowy, w którym dzięki kontroli „nanocząstek” w mieszance betonowej osiągnięto: minimalizację skurczu betonu, bardzo łatwe i szybkie ułożenie warstw posadzek, maksymalny poziom równości posadzki, maksymalne otulenie zbrojenia, całkowite wypełnienie form oraz zmniejszenie kosztów robocizny.

 • ultratrwały beton posadzkowy IFNC C20/25
 • ultratrwały beton posadzkowy IFNC C25/30
 • ultratrwały beton posadzkowy IFNC C30/37
 • nano betony konstrukcyjne CNC

Jest to beton konstrukcyjny wykonany na bazie najnowszych generacji domieszek i dodatków. W betonie tym dzięki kontroli „nanocząstek” w mieszance betonowej uzyskano materiał o nieznanej dotychczas trwałości opierający się wszelkiego rodzaju zagrożeniom korozyjnym.

 • ultratrwały beton konstrukcyjny CNC C20/25
 • ultratrwały beton konstrukcyjny CNC C25/30
 • ultratrwały beton konstrukcyjny CNC C30/37

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszej firmie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy sp. j. i Sanbet Development sp. z o.o. sp. k. w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego oraz w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy sp. j. i Sanbet Development sp. z o.o. sp. k. drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres e- mail.

Zapisz